Партнери і роботодавці

Соціальне партнерство відіграє ключову роль у забезпеченні професійно спрямованого навчання кваліфікованих робітників і є основною формою взаємодії професійно-технічного навчального закладу із сучасним виробництвом. Спільна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і учнів навчального закладу з роботодавцями регіону сприяє більшій популяризації професій, які є у навчальному закладі, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції роботодавців щодо професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, сприяє швидкій адаптації випускників. ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» встановились тісні взаємовідносини з підготовки кваліфікованих робітників. Основними підприємствами-замовниками  є ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»,  ТОВ «Забота», ТОВ «Сателіт Сервіс».  Між закладом та підприємством укладено угоди, в яких прописано відповідальності сторін, здійснюється оплата заробітної плати учням за випуск реальної продукції виробництва (суми надходження коштів на рахунок ценру).