Міжнародна співпраця

Успішно розвиваються партнерські стосунки, які виникли у рамках міжнародного українсько-німецького проекту з реформування професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності з департаментом профтехосвіти, інститутом професійно-технічного освіти АПН України, Київським інститутом електрозварювання ім. Патона та іншими. Завдяки вищепереліченим партнерам створений і впроваджується у навчальний процес курс енергоефективності, створений сучасний кабінет-лабораторія електрозварювання з комп’ютеризованими зварювальними тренажерами інституту ім. Патона, розроблені і впроваджені в професійне навчання інноваційні методи навчання. Справжнім  проривом в інтеграції  у європейський освітній простір є участь Центру у міжнародному українсько-немецькому проекті «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності». Педагоги Центра взяли участь у всіх його  напрямках. У жовтні 2009 року в межах українсько-німецького проекту два викладачі спецдисциплін і три майстри виробничого навчання Центру пройшли перепідготовку в Міжгалузевому навчально-атестаційному центрі при Інституті електрозварювання ім. Е.О.Патона та отримали міжнародні сертифікати з правом перенавчання робочих кадрів по двом видам зварювання – ручне дугове зварювання покритими електродами (ММА) і механізоване дугове зварювання плавким електродом у середовищі захисних газів (МИГ/МАГ).  Педагоги Центру в межах українсько-німецького проекту взяли активну участь у розробці та впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. При їх безпосередній участі був створений електронний підручник з енергоефективності.